Mati Božija-portret

jajčana tempera na impregniranom kartonu, 100 x 70 cm, 1987. godine