Isus Hristos

akril na impregniranom kartonu, 100 x 70 cm, 1987. godine