Mati Božija,

pentiptih, jajčana tempera, 45 x 86 cm, 2001. godina

o izlozbama