Putem krsta

jajčana tempera sa impregnacijom, 100 x 100 cm, 2002. godine