Monah sa brojanicom

kombinovana tehnika, 100 x 72 cm. 1998. godine