Sveti Georgije

jajčana tempera, 80 x 55 cm, 2002. godine