TEORIJA I TEHNOLOGIJA IKONOPISA

 

 

U Oktobru 2004. godine izašla je iz štampe knjiga IKONA, PISANJE, ČITANJE I SOZERCANJE SA TEOLOGIJOM IKONE autora Jugoslava Ocokoljića, konzervatora, restauratora i ikonopisca (ISBN 86-906087-0-2, Ikone, Ikonopisanje - Tehnika, Pravoslavna ikonografija, Teologija).

Na 144 strane, 34 kolora i u formatu A-4 obradjena je, do danas, najpotpunije tematika ikone na jednom mestu. Knjigu sačinjavaju tri celine: tehnologija, estetika i teologija ikone sa rečnikom. Predgovor je napisao Andrej Vujnović. Knjiga ima karakter udžbenika i namenjena je istoričarima umetnosti, estetičarima, likovnim kritičarima, ikonopiscima i umetnicima.

  Detaljna obavestenja mozete saznati u kontaktu sa autorom: JUGOSLAV OCOKOLJIĆ, Beograd, Tikveška 10, telefon 011 45 43 50 ili 064 195 95 22

i preko elektronske poste  MIRAS78@EUnet.yu i info@ateljejugoslav.com

 

 Iz sadržaja knjige:

 

PISANJE IKONE-Tehnologija ikonopisa

Nosilac slike, Tutkala, Preparatura, Crtež, Pozlata, Pisanje ikone,   Inskripcije, Oreol, Verniranje, Korisni pojmovi.

ČITANJE IKONE-Kompozicijski elementi

Kompozicijski elementi, Geometrijske strukture, Perspektiva, Boja,  Svetlost.

SOZERCANJE IKONE

Umno gledanje ikone, Simvolika, pojedinačni opisi i tumačenja, Rečnik.

TEOLOGIJA IKONE

Uvodne reči, Vasilevs, Peto-šesti sabor, Ikonoklazma, Elementi teologije ikone, Obred blagosiljanja i osvećenja Ikone.

                           

  LITERATURA

 

  Aleksejev, S. (1998): I slovo stalo plotii. Sankt Peterburg: "Satis" (prevod u skriptama, Ikonografija Spasitelja).

 

  Bičkov, V. (1991): Vizantijska estetika. Beograd: Bratstvo sv. Simeona Mirotočivog.

  Bulgakov, S. (1998): Ikona i ikonopoštovanje. Beograd: Istočnik.

  Brija, J. (1999): Rečnik Pravoslavne Teologije. Beograd: Hilandarski fond Bogoslovskog fakulteta SPC.

  Brkić, N. (1984): Tehnologija slikarstva, vajarstva i ikonografije. Beograd: Univerzitet umetnosti.

  Vajcman, Hadžidakis i Radojčić (1986): Ikone. Beograd: Prosveta.

  Vajcman i grupa autora (1981): Ikone. Beograd: Narodna knjiga i "Vuk Karadžić".

  Velimirović, N.D. (nema god. izdanja): Vera svetih, Katihizis Istočne Pravoslavne Crkve.

     Beograd: Sveti Arhijerejski Sinod.

  Volocki, J. (nema god. izdanja): Poštujući ikonu poštujemo prvoobraz. skripta.

  Voronov, L. i grupa autora (1996): Prepodobni Andrej Rubljov - ikonopisac. Beograd: Logos.

 

  Daničić, Dj. i V. S. Karadžić (1952): Sveto Pismo Staroga i Novoga zavjeta. London: Britansko Biblijsko drustvo.

  Dionysius of Fourna (1981): The Painter’s Manual of Dionysius of Fourna. London: The Sagittarius Press.

 

  Djordjić, P. (1975): Staroslovenski jezik. Beograd: Matica srpska.

 

  Esej, B. i D. Maklaki (1991): Knjiga o ikoni. Kragujevac: Kalenić.

 

  Živanov, D. i R. Kulic (2002): Ikone banatske eparhije. Novi Sad: Galerija Matice Srpske.

 

  Jazikova, I.K. (nema god. izdanja): Bogoslovlje ikone. Skripta.

  Jovanović, Z. M. (1998): Hilandarski pojmovnik. Beograd: Pirg.

 

  Kalezić, D. (prir) (1997): Slave. Beograd: Narodno delo.

  Kraigher-Hozo, M. (1991): Slikarstvo, metode slikanja i materijali. Sarajevo: Svjetlost.

  Krug, G. (1997): Ikona. Vrnjačka Banja.

  Kavarnos, K. (1978): Vizantijska misao i umetnost, Teološki pogledi, br. 1-2.

  Karelin, (Arhimandrit Rafail) (nema god. izdanja): Smisao i sadržaj ikone. Skripta.

  Kuper, DZ.K. (1986): Ilustrovana eciklopedija tradicionalnih simbola. Beograd: Prosveta-Nolit.

 

  Lazić, M. (1994): Pravoslavna estetika Stefana Prvovenčanog. Prizren: Novi dan.

  Loski, V. (1997): Bogovidjenje. Vršac: Teodor Vršacki knj.6.

  Luković, V. (2003): Mala erminija Vojislava zografa. Beograd: Atos.

 

  Majendorf, DZ. (1985): Vizantijsko bogoslovlje. Kragujevac: "Kalenić".

  Majendorf, DZ. (1994): Hristos u istočno-hrišćanskoj misli. Hilandar: Manastir Hilandar.

  Masej, R. (1980): Recepture za slikare. Beograd: Univerzitet umetnosti.

  Medić, M. (1. deo 1999 i 2. deo 2002): Stari slikarski priručnici. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

  Mijač, B. (1997): Ikona, sveta slika. Beograd: Partenon.

  Milović, J. (1997): Umetnost i religija u Vizantiji. Manastir Tresije.

  Mirković, L. (1919): Pravoslavna liturgika ili nauka o Bogosluženju Pravoslavne Istočne Crkve, Prvi deo. Sremski  Karlovci.(Sveti Arhijerejski Sinod SPC - 3. izd. 1982).

  Mirković, L. (1974): Ikonografske studije. Novi Sad: Matica srpska.

  Novo citanje ikone (1999). Beograd: Geopoetika.

 

  Pajin, D. (prir.) (1994): Religija i likovnost. Beograd: Nolit.

  Patrijarh srpski Pavle (2002): Slikanje lika Hristovog i svetih. Beograd: Verske nedoumice.

  Pravoslavlje i umetnost (1988). Gradac.

 

  Radovanović, J. (1988): Ikonografska istrazivanja srpskog slikarstva 13-14. veka. Beograd: Balkanološki institut SANU.

  Radojčić, S. (1982): Odabrani članci i studije. Beograd: I.Z. Jugoslavija i Matica Srpska.

  Radosavljević, V. (1984): Tehnika starog pisma i minijature. Beograd: "Vuk Karadžić".

  Rakić, S. (1998): Ikone Bosne i Hercegovine (16-19. vek).  Beograd: Republički Zavod za zaštitu spomenika kulture.

  Reljić, S. i M. Petrovic (1989): Srpsko pravoslavlje. Beograd: Litera.

 

  Sveti Jovan Damaskin (1988): "Apologetska slova protiv opadača svetih ikona", Gradac. Maj-Oktobar, str. 12-29.

  Sveti Teodor Studit (1988): "Pismo Platonu, svom duhovnom ocu, o postovanju ikona", Gradac. Maj-Oktobar, str. 29-31.

  Sendler, E. (1981): L’ Icone, image de l’invisible. Paris: Desclee de Brounjer.

  Srpska Vizantija (1993). Novi Beograd: Dom kulture Studentski grad.

  Simić, P. (1994): Crkvena umetnost. Beograd: Sinod SPC.

  Skliris, S. (1998): Likovni prostor. Beograd: Hrišćanska misao.

  Sokolicka, monahinja Makarija (1994): "Pravoslavna ikona Presvete Bogotodice", Sveti knez Lazar, časopis Raško-Prizrenske eparhije, str. 59-74.

  Sokolova, M.N. (Monahinja Julijana) (nema god. izdanja): Ikona je svešteni predmet. Skripta.

 

  Tajna živopisanja (Erminija) (1995). Beograd: Plato.

  TREBNIK (1998). Kragujevac: "Kalenić".

  Trubeckoj, J. (1994): Istina u bojama. Beograd: Logos Ortodos.

  Turinski, Ž. (1970): Boje, veziva, tehnike slikanja. Beograd: "Vuk Karadžić".

 

  Uspenski, B.A. (1979): Semiotika ikone. Beograd: Nolit.

  Uspenski,  L. (2000): Teologija ikone. Hilandar.

  Ouspensky, L. and V. Lossky (1999): The meaning of icons. New York: St.Vladimir's Seminary Press.

 

  Florenski, P. (1990): Ikonostas. Nikšić: Jasen.

  Florenski, P. (1979): Obratna perspektiva, Teološki pogledi, 1-3.

  Florenski, P. (1979): Molitvene ikone prepodobnoga Sergija, Teološki pogledi, 1-3.

 

  Smeman, A. (1999): Presveta Bogorodica. Cetinje: Misionar.

 

 

 

   Za iscrpnija proucavanja navešćemo i:

 

  Bogdanović, L. (1900 i 1901 do 1905): "Srbi slikari", Srpski Sion, str. 621.

  Valtrović, M. (1886): Pravoslavnost u današnjem crkvenom živopisu u Srbiji.

  Vucković, J. (1890): Glavniji momenti iz istorije hrišćanske stavrografije. Zadar.

  Vucković, J. (1891): "Nešto o nepravilnosti nekih ikona", Srpski Sion, str. 292.

  Vucković, J. (1891): "Pred ikonom Krštenja Hristovog", Srpski Sion, str. 385-417.

  Vucković, J. (1892): "Pred ikonom krštenja Hristovog-odgovor svešt. Mladen Josić". Novi Sad.

  Walter, C. (1977): Studies in Byzantine Iconography. London

  Grubač, S. (1899): "Ima li krunisanje Bogorodice mesta na ikoni sv. Trojice i je li takva ikona pravoslavna", Srpski Sion, str.404.

  Davidov, D. (1977): Ikone srpskih zografa XVIII veka. Beograd.

  Djurić, V. (1961): Ikone iz Jugoslavije. Beograd.

  Djurić, V. (1964): Dubrovačka slikarska škola. Beograd.

  Kajmaković, Z. (1977): "Kozma - Jovan", Zbornik za lik. umetnosti 13, str. 99 - 122.

  Ljubinković, R. (1953): "Stvaranje zografa Radula", Naše starine 1, Sarajevo, str. 123 - 133.

  Mazalić, Dj. (1960): "Konzervacija jedne stare ikone", Naše starine 7, Sarajevo, str.73 - 81

  Medaković, D. (1968): Srpski slikari XVIII-XIX veka, Novi Sad.

  Mirosavljević, V. (1905): "Pred ikonama u obnovljenoj sabornoj crkvi novosadskoj", Srpski sion, str, 374.

  Nikolić, L. i V. Nikolic (1895): Srpski slikari, prilog kulturnoj povesnici srps. Naroda. Zemun.

  Petković, V. (1906,1907 i 1909): "Žiča", Starinar.

  Petković, V. (1906): "Ikonografija manastirskih crkava u Srbiji". Nova Iskra.

  Petković, V. (1908): "Freske iz unutrašnjosti narteksa crkve u Kaleniću", Starinar.

  Petković, V. (1911): "Žiča", Vesnik Srpske Crkve, 194.

  Petković, S. (1902): "Pastir dobri kao simvol Isusa Hrista", Istočnik.

  Petković, S. (1902): "Golub u hrišćanskoj simvolografiji", Istocnik.

  Simić, S. (1912): "Lesnovski manastir sv. oca Gavrila", Vesnik Srpske Crkve, 19.

  Skovran, A. (1964): "Longinove ikone i freske u manastiru Lomnici", Naše starine 9, Sarajevo, str. 23 - 43.

  Tatić - Djurić, M. (1984): Poznate ikone od XII - XVIII veka. Beograd.

....................................................................................................................................................................................